مارک والبرگ از ظاهر سالی در فیلم Uncharted رونمایی کرد
مارک والبرگ از ظاهر سالی در فیلم Uncharted رونمایی کرد
تصاویر اولین حضور ادل در یک برنامه زنده تلویزیونی پس از کاهش وزن شدیدش
تصاویر اولین حضور ادل در یک برنامه زنده تلویزیونی پس از کاهش وزن شدیدش
رای الکترال چیست؟
رای الکترال چیست؟
قابلیت کنترل لمسی به Hellblade و ۹ بازی دیگر xCloud اضافه شد
قابلیت کنترل لمسی به Hellblade و ۹ بازی دیگر xCloud اضافه شد

بیشتر بخوانيد
بیشتر بخوانيد
بیشتر بخوانيد